Ebü Eyyüb el-Ensari (Eyüp Sultan) kimdir ?

Ebu-Eyyub-el-Ensar-Eyup-sultan-turbesi-kabri-islamsak

İstanbul’un Eyüp ilçesinde meftun ve ilçeye adını veren Ebü Eyyüb el-Ensri Hazretleri aslen Medineli olup burada yaşayan Hazrec Kabilesinin Neccaroğulları kolundandır. Asil adı Halid, babasının adı Zeyd, annesinin adi ise Hind’dir. Hem baba, hem de anne tarafından Hz. Peygamber ile aynı soydan gelmektedir.