Hz. Muhammed’in (SAV) yay, kılıçları ve ayakkabıları #istanbul #islam

The bows, swords and shoes of Prophet Muhammad (SAV) at Topkapi Palace in Istanbul / أقواس وسيوف وأحذية النبي محمد في قصر توبكابي في اسطنبول

Tefekkür Hazinem – Topkapı Sarayı Müzesi Mukaddes Emanetler Dairesi’nde Hz. Muhammed’e (SAV) nisbet edelin yay, kılıçlar ve ayakkabılar bulunuyor.
Hz. Peygamber’e izafe edilen yaya “kavs-ı saadet (kemân-ı Peygamberî)” denir. Topkapı Sarayı’nda sergilenen kavs-ı saadet 118 cm uzunluğunda ve neb’ adlı bir kamış cinsinden yapılmıştır ve gümüş mahfazası I. Ahmed tarafından yaptırılmıştır.
Hırka-i Saadet Dairesi’nde Hz. Peygamber’e izafe edilen 2 de kılıç var.

Sergilenenler arasında Resûl-i Ekrem’in ayakkabıları ( mest türü ayakkabı olan huff ve na’l) da bulunuyor.

Görüntülerde sırayla (soldan sağa)
1 – Başmak-ı Şerif
21/508 envanter numarası ile kayıtlı sandalet teki takunya modelidir ve kayışının bir kısmı koparak kaybolmuştur. Yürürken esneyen yerlerinden kırılmış, ökçe kısmının en üst tabaka kösele dahi aşınacak derecede yıpranmış ve tasmanın da kopmuş olması bu ayakkabının artık giyilemez hale gelinceye kadar kullanıldığını göstermektedir.

2- Na’l-i Saadet
Baş parmak ve yanındaki parmak arasından geçen tek kıbâllidir ve kıbâl de arka yanlardaki örgülere giden şirâklar da tek kat meşinden olup diğer na‘linkine göre daha kalındır.
Bu sandaletin ayrıca takunya kayışı gibi koyu kahverengi meşinden enli tasması bulunmakta ve yine koyu sarı sırımla yanlarına kısa verev çizgiler, ortasına çift sıra oyulgama dikiş şeklinde süslemeler yapıldığı görülmektedir. Tabanı dört kat ince kösele ile -etrafı koyu sarı sırımla işlenen çift sıra oyulgama dikiş bezemeli- koyu kahverengi meşin astardan oluşturulmuş ve topuğu diğerininki gibi dört kösele parçasıyla yükseltilmiştir.

3 – Dendan-ı Saadet ve Mahfazası
Resul-i Ekrem’in Uhud Gazvesi’nde tamamı ya da bir parçası kırılan dişine “dendân-ı sa¬adet veya dendân-ı şerif” denir. Dendân-ı şerif Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferinden sonra İstanbul’a getirilmiş olup hâlen VI. Mehmed Vahdeddin tarafından yaptırılan murassa bir kutu içinde muhafaza edilmektedir.

4 – Başmak-ı Şerif
Siyah meşinden yapılmıştır. Sivri ve ökçe tarafı sökülmüştür. Bohçalara sarılıdır.

5- Na’lin-i Saadet ve Mahfazası
21 Numaralı envanter defterinde 190 numara ile kayıtlı olan
Bu ayakkabı, meşinden olup yine meşin sırımla dikilmiştir. Bir kat meşin topukludur. Üstü açık olup bir tasması vardır. Sol ayağa mahsustur. Ayakkabı gümüş tel ile kelime-i tevhid işlemeli yedi adet yeşil atlas bohça içinde muhafaza edilmektedir. 1289’da Pertevniyal Valide Sultan tarafından güzel bir mahfaza yaptırılmıştır.

Bir kısmı ilk defa Yavuz Sultan Selim’in Mısır üzerine yaptığı seferden sonra İstanbul’a getirilen kutsal emanetlerin, bir bölümü de daha sonra Fahreddin Paşa tarafından İstanbul’a getirtildi. İngilizler’e karşı Mekke ve Medine’yi kahramanca savunan ve bu emanetleri yabancıların eline geçmemesi için akıllıca bir hamleyle İstanbul’a gönderen Fahreddin Paşa kutsal emanetlerin Topkapı Sarayı’nda güvende olmasını sağladı.

Backround music: Facebook: www.facebook.com/IslamicMusic01

Yorum yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.