Sabah namazı nasıl kılınır ?

Namazlar farz, vacib, sünnet ve müstahab kısımlarına ayrılmakta ve ikişer, üçer, dörder rekatlı bulunmaktadır. Bu namazlar daha önce yazdığımız üzere farzlarına, vaciblerine, sünnetlerine ve adabına riayet edilerek şöyle kılınır:

Namazda niyet önemlidir. Niyet kalbe aittir. Bununla beraber kalp ile niyet yapıldıktan sonra dil ile de söylenmesi daha iyidir. Bir insan başlayacağı bir namaza, kalp ile niyet edip de dili ile bir şey söylemese, o namazı caiz (Caiz, genel olarak ruhsat verilmiştir, günah değildir manasındadır. ) olur. Fakat kalp ile niyet etmekle beraber “şu vaktin farzını veya sünnetini kılmaya niyet ettim” demesi, daha iyidir. Bu şekilde, hem kalp, hem de dil ile niyet edilmesi, sahih olan görüşe göre müstehabdır (Müstehab: Sevilen, sevimli olan, tercih edilen). Kalben niyet olmaksızın dil ile yapılan niyet sahih değildir.

Namazımızı sanki Allah’ı görüyormuş gibi kılmalıyız. Biz O’nu görmesek bile, O’nun bizi gördüğünü unutmamalıyız. İbadeti, Allah’ın huzurunda bulunduğunu bilerek ve düşünerek yapmak gerekir. Namazımızın sevabı; huşuhuzurtevazu ve yalvarmamızın çokluğu (teslimiyetimiz) kadardır.

1) Sabah Namazı
Sabah namazının iki rekat sünnetini kılmak için:

Sabah namazı toplam 4 rekattır. 2’si sünnet, 2’si farzdır. (REKAT NEDİR?: Namazın içerisinde yapılması gereken secde sayısıdır. “Bir defa rukû etmek, beli bükülüp yüz üstü kapanmak” anlamına gelen rekat, dinî bir kavram olarak, namazın bölümlerinden her birini ifade etmektedir. İslâm’ın beş temel esasından biri olan namazın, kıyam, rükû ve iki secdeden oluşan kısımlarından her birine bir rekat denir. Başka bir ifadeyle; Ayakta iken, namaz başladığı anda eller bağlanır, belli sureler okunduktan sonra ilk eğilme (ruku) ve ilk secde yapılır ve tekrar ayağa kalkılır. Böylece ilk rekat tamamlanmış olur. Bu fiziksel hareketlerin tamamına birden 1 rekat denir.)

SABAH Namazın kılınışı:

2REKATLIK SÜNNET’İN KILINIŞI:

– “Niyet” edilir, “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya”
– “Allahu Ekber” diyerek “İftitah tekbiri” alınır,

(1. REKAT)
– “Sübhaneke” okunur,
– “Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim” diyerek “Euzü-Besmele” çekilir,
– “Fatiha Sûresi” okur, kısık sesle ‘AMİN’ deriz,
– “Namaz Sûresi” okunur (NAMAZ SURELERİ ÇİN TIKAYIN),
-“Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz.
-Rükûda üç defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” dedikten sonra doğruluruz.
-Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh” deriz. Tam doğrulunca da “Rabbenâ leke’l hamd” dedikten sonra…
-“Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa : “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
-“Allahu Ekber” diyerek otururuz.  Tekrar “Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa  “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
-Secdeden “Allahu Ekber” deyip ayağa kalkarız (KIYAM’a geçilir), böylece ikinci rekat başlamış olur.

(2. REKAT)
– “Bismillahirrahmanirrahim ” deriz
– “Fatiha Sûresi” okur, kısık sesle ‘AMİN’ deriz,
– “Namaz Sûresi” okunur (NAMAZ SURELERİ ÇİN TIKAYIN),
-“Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz.
-Rükûda üç defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” dedikten sonra doğruluruz.
-Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh” deriz. Tam doğrulunca da “Rabbenâ leke’l hamd” dedikten sonra…
-“Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa : “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
-“Allahu Ekber” diyerek otururuz.  Tekrar “Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa  “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz ve otururuz (Buna “Ka’de-i ahîre” yani “Son Oturuş” denir).
– “Ettahiyyâtü” okunur,
– “Allahümme Salli” okunur,
– “Allahümme Barik” okunur,
– “Rabbena Atina” okunur,
– “Rabbena Firli” okunur,
-Başımızı önce sağ tarafa çevirerek “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek selam veririz. Sonra sola çevirip yine “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek selam veririz. Böylece sabah namazının iki rekatlık sünneti sona ermiş olur.

2REKATLIK FARZ’IN KILINIŞI:

Namaza başlamadan “Kamet” getirilir, (Erkekler için)

(KAMET NEDİR? Kamet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan benzeri sözlerdir. Kamet ezana göre daha hızlı okunur. Kamet sözleri ve anlamı:
“Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (4 kere),
“Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah” (Şahitlik ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur) (2 kere),
“Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah” (Şahitlik ederim ki Muhammed Allah’ın elçisidir) (2 kere),
“Hayye ale’s-salâh” (Haydi namaza) (2 kere),
“Hayye ale’l-felâh” (Haydi kurtuluşa) (2 kere),
“Kad Kâmeti’s Salâh” (Namaz başladı) (2 kere),
“Allâh-ü Ekber” (Allah en büyüktür) (2 kere),
“Lâ ilâhe İllAllah” (Allah’tan başka ilâh yoktur) (1 kere). )

“Niyet” edilir, “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya”
“Allahu Ekber” diyerek “İftitah tekbiri” alınır,

(1. REKAT)
– “Sübhaneke” okunur,
– “Eûzübillahimineşşeytani’r-racim Bismillahirrahmanirrahim” diyerek “Euzü-Besmele” çekilir,
– “Fatiha Sûresi” okur, kısık sesle ‘AMİN’ deriz,
– “Namaz Sûresi” okunur (NAMAZ SURELERİ ÇİN TIKAYIN),
-“Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz.
-Rükûda üç defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” dedikten sonra doğruluruz.
-Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh” deriz. Tam doğrulunca da “Rabbenâ leke’l hamd” dedikten sonra…
-“Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa : “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
-“Allahu Ekber” diyerek otururuz.  Tekrar “Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa  “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
-Secdeden “Allahu Ekber” deyip ayağa kalkarız (KIYAM’a geçilir), böylece ikinci rekat başlamış olur.

(2. REKAT)
– “Bismillahirrahmanirrahim ” deriz
– “Fatiha Sûresi” okur, kısık sesle ‘AMİN’ deriz,
– “Namaz Sûresi” okunur (NAMAZ SURELERİ ÇİN TIKAYIN),
-“Allahu Ekber” diyerek rükûya gideriz.
-Rükûda üç defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” dedikten sonra doğruluruz.
-Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh” deriz. Tam doğrulunca da “Rabbenâ leke’l hamd” dedikten sonra…
-“Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa : “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz.
-“Allahu Ekber” diyerek otururuz.  Tekrar “Allahu Ekber” deyip secdeye gideriz. Secdede üç defa  “Sübhâne rabbiyel-a ‘lâ” deriz ve otururuz (Buna “Ka’de-i ahîre” yani “Son Oturuş” denir).
– “Ettahiyyâtü” okunur,
– “Allahümme Salli” okunur,
– “Allahümme Barik” okunur,
– “Rabbena Atina” okunur,
– “Rabbena Firli” okunur,
-Başımızı önce sağ tarafa çevirerek “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek selam veririz. Sonra sola çevirip yine “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyerek selam veririz. Böylece sabah namazının iki rekatlık sünneti sona ermiş olur.

NAMAZIN ARDINDAN TESBİHAT VE DUA’YA GEÇİLİR

Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır;

-“Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.” denilir.

-“Alâ Rasulina salavat” denilir (Anlamı: “Peygamberimiz üzerine salavat” (getirin). Salavat”, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’i (SAV) anmak, O’na selam göndermektir.) ve SALAVAT getirilir: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed (Anlamı:  Allahım! (peygamberimiz) Hz. Muhammed’e ve aline (evladu iyaline) rahmet eyle)

Ardından:

– “Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.” denir. ( Anlamı: “Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.” )

ve Ayet el Kursi okunur.

Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kursiyyuhussemâvâti vel erd. Velâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Anlamı: “Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

“Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah.” 33 defa Subhanalah:
(Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.)

“Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.” 33 defa Elhamdulillah:
(Hamd (şükür) Allah’adır)

“Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.” 33 defa Allahu ekber:
(Allah en büyüktür.)

“Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr” (Anlamı:; “Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.” )

“Allahummehşurna fi zumretis salihin” (Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.)

Burada dua edilir.

“El Fatiha” denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat ile birlikte NAMAZ sonra erer.

Yorum yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.