Hürrem Sultan’ın mezarı nerede?

Hürrem Haseki Sultan’ın mezarı, İstanbul’da Fatih ilçesine bağlı Eminönü’nde bulunan Süleymaniye Camii nin kıble tarafında (Süleymaniye Külliyesi) bulunan  Kanuni Sultan Süleyman Türbesi’nin yanında Hürrem Sultan Türbesi‘nde bulunuyor.

Bu türbe 1558 yılında Hürrem Sultan için Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1558 yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Türbenin giriş kapısında Kelime-i Tevhid yazılı bir kitabe ve kasnaklı kubbesinde kabartma yazılı ayetler bulunur.
Türbenin inşasında ağaç işçiliği yoğun olarak kullanılmıştır. Bitki motifleri ve çiniler dikkat çekmektedir.

Dışta sekizgen, içte onaltıgen plânlıdır. Kesme taştan inşa edilen türbeyi dışta silindirik bir kasnakla, içte ise duvarlara oturan çift kubbe örter. Girişin önünde üç gözlü revak yer almaktadır. Her cephede, altta bir, üstte bir pencere vardır.

Türbenin giriş kapısının iki yanında dışarıda, birbirine benzer çini panolar vardır. Bunların üzerinde Lâ İlâhe İllâllah Muhammedu’r-Resûlullah / Subhânallah ve’l-hamdulillâh yazısı göze çarpmaktadır. Türbede 16.yüzyıla ait çiniler yer almaktadır. Türbede Hürrem Sultan’dan başka şu zatların kabirleri bulunmaktadır: Sultan II.Selim’in oğlu ve Kanûni Sultan Süleyman Han’ın torunu Şehzâde Mehmed, Kanûni Sultan Süleyman’ın kızkardeşi Hatice Sultan’ın 1582’de vefât eden kızı Hanım Sultan.

Hürrem Sultan kimdir? (1506 – 1558)
Hürrem Haseki Sultan, Osmanlı padişahı I. Süleyman‘ın (Kanuni Sultan Süleyman) nikahlı eşi, sonraki padişah II. Selim‘in annesi, Haseki ve Valide Sultan.

Bir Osmanlı padişahıyla nikahla evlenmiş tek kadın olarak bilinir. Ukrayna doğumludur. Batılı tarihçiler tarafından Roxelana, Roza, Rossa, Rosanne, Ruziac ve La Rossa, Türk tarihçileri tarafından ise HasekiHaseki Hürrem Sultan ve Hürrem Sultan adları ile anılır. Bir çok kaynakta Hürrem Sultan’ın asıl adı Roxelanne  (Alexandra Lisowska) olarak geçer. Sonradan İslam‘ı tercih etmiştir.

Hurrem-Sultan-ve-Kanuni-Sultan-Suleyman-Turbeleri

Osmanlı Tarihinin en güçlü kadın sultanlarından biridir.Renkli hayatı ile efsaneleşmiş; entrikaları, zekası, cesareti, ihtiraslarıyla ün salmış bir Hanım Sultan‘dır. Hayatı romanlara, tiyatro oyunlarına, opera eserlerine konu olmuştur. Devlet işlerinde etkin rol oynayarak Osmanlı İmparatorluğu’nda “Kadınlar saltanatı” denilen devri başlattığı kabul edilir. Sultan Süleyman’ın nikahlı karısıdır. II. Selim, Mihrimah Sultan, Şehzade cihangir, Şehzade Bayezid, Şehzade Mehmed, Şehzade Abdullah’ın ve isimleri bilinmeyen, küçük yaşta vefat eden diğer şehzadelerin annesidir. Hürrem Sultan’ın adı bilinen 6 evladının yanı sıra ismi bilinmeyen veya küçük yaşta vefat eden diğer evlatlarının olduğu da rivayet edilir.

istanbul-Suleymaniye-Cami

Hürrem Sultan nasıl öldü?
Oğullarını tahta varis yapmayı başaran Hürrem Sultan, 15 Nisan 1558’de İstanbul’da hayatını kaybetti. Hürrem Sultan’ın zehirlenerek ya da kadın hastalığı sonucu öldüğü düşünülür. Büyük bir cenaze töreninin ardından Süleymaniye Camisi avlusuna gömüldü.

Hurrem-Sultan-ve-Kanuni-Sultan-Suleyman-Turbesi

BİLGİLER

İsim: Alexandra Anastasia Lisowska (Rokselana)

Doğum: 1500-1504 civarı / Rutenya, Lehistan Krallığı (Bugün: Rohatyn, Ukrayna)

Ölüm: 18 Nisan 1558 (54/58 yaşında) İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu

Yattığı yer: Süleymaniye Camii, İstanbul

Eşi:  Sultan I. Süleyman

Çocukları:
Sultan II. Selim
Şehzade Bayezid
Mihrimah Sultan
Şehzade Mehmed
Şehzade Cihangir
Şehzade Abdullah
Dönemi 1500-1558

NOT:
Mimar Sinan’ın eseri olan türbeler şunlar:
”Sultan İkinci Selim Han, Barbaros Hayreddin Paşa, Bulak Mustafa Paşa, Defterdar Mahmud Çelebi, Doğancı Hacı Ahmet Paşa, Hubbi Hatun, Hürrem Sultan, Hüsrev Paşa, Kanuni Sultan Süleyman Han, Kılıç Ali Paşa, Lala Mustafa Paşa, Mimar Sinan, Nişancı Feridun Ahmed Paşa, Pertev Paşa, Piyale Paşa, Rüstem Paşa, Siyavuş Paşa, Sokullu Mehmet Paşa, Zal Mahmut Paşa, Şehzade Mehmet, Şeyh Yahya Efendi.”

Yorum yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.