Aşura günü neler yapılmalı

aşura, aşura günü, aşura ilahisi, aşura videoları, aşura nedir, aşura halkalı, aşura filmi, aşura günü yapılacaklar, aşura günü haberleri, aşura günü nedir, aşura günü dualar, aşura günü ibadetler

Read More

Ayetel Kürsi

ayetel-kursi-holy-Quran

Ayetel Kürsi, Kur’ân-ı Kerim’in Seyyidi ve en büyüğüdür. Bakara suresinin 255. Ayet-i’dir ve Tevhid ilmiyle alakalı en büyük Ayet-i kerimedir. Ayetel Kürsi namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. Allah’ı tanıtır ve onun yüce ismini içerisinde barındırır. Bismillahirrahmanirrahim Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül…

Read More

Allah’ın sıfatları nelerdir ?

ALLAH-islam-Muslim-religion

Allah’ın Sıfatları: Allahü teâlânın sıfatları 14 tanedir. 6 tanesi Zati Sıfatları (Sıfât-ı zâtiyye), 8 tanesine de Subûti Sıfatları (Sıfât-ı sübûtiyye) denir. Her Müslümanın, Allah’ın bütün kemâl sıfatlarına sahip, noksan sıfatların hepsinden de uzak olduğuna inanması farzdır. Zati Sıfatları (Sıfat-ı Zatiyyesi): 1- Vücud: Bu sıfat Allah Teâlâ’nın var olduğunu ifade eder, Allah Teâlâ vardır. Varlığı ezelîdir. Vâcib-ül vücûddür, yanî varlığı lazımdır. 2- Kıdem: Allah Teâlâ’nın varlığının başlangıcı olmamasıdır. Allah Teâlâ’nın varlığının evveli yoktur. 3- Beka: Allah Teâlâ’nın varlığının sonu olmaması, daima var bulunmasıdır. Allah Teâlâ’nın varlığının sonu yoktur. Hiç yok olmaz.…

Read More

Kamet nedir ?

kamet-nedir-ne-demek-prayer

Kamet, farz namazlardan önce, namazın başladığını bildiren ve ezan benzeri sözlerdir. İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnettir. Kaza namazlarında da kâmet getirmek sünnettir. Kamet getirmek namazın dışında bir sünnettir, getirildiğinde sevap kazanılır, getirilmediğinde sevaptan mahrum kalınır. Kamet ezana göre daha hızlı okunur. Ezan ile kametin arasının bir miktar ayrılması gerekir. Ezan ile kamet arasında sünnet bulunmayan Akşam namazında, ezan okunduktan sonra Fatiha suresini okuyacak kadar beklemek uygun olur. Bir camide, cemaatle vaktin namazı kılındıktan sonra, yeni bir cemaat oluştuğunda, aynı vakit namazının,…

Read More

Kelime-i Tevhid nedir ?

Kelimei-Tevhid-kelimeyi-nedir-ne-anlama-geliyor-demek

Kelime-i Tevhid: Müslüman olan her kimsenin bilmesi ve inanması gereken kelime-i tevhid yani: “La İlahe İllallah, Muhammedün Resulullah” Anlamı: “Allah’tan başka İlah yoktur. Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah’ın Peygamberidir” Müslümanın her fırsatta söylediği Kelime-i tevhidin faziletleri çoktur. “Zikrin (Allah’ı anmanın) en faziletlisi La ilahe illallah demektir.” (Nesai) “Benim ve diğer Peygamberlerin dediği en üstün şey, La ilahe illallah sözüdür.” (Tirmizi) “İhlâsla Lâ ilâhe illallah diyeni Allah ateşe haram kılmıştır.” (Buhari, Müslim) “La ilahe illallah diyene, işlediği günahlardan dolayı kafir demeyiniz! Buna kâfir diyenin kendisi kâfir olur.” (Buhari) “Günde yüz defa La…

Read More

54 farz nedir ?

54-farz-nedir-nelerdir-ellidort

1. Allah Tealayı zikretmek : Zikir iki türlüdür. Lisan ile zikir, kalb ile zikir. Birinci nev’i zikir zikir sahibini imana, ikinci nev’i Cennet’e erişitirir. Zikirden maksat, Allahü Teâla’nın varlığını, birliğini, yüceliğini, kudretini, rahmetini bildiren sölerle O’nu anmaktır. En güzel zikir sözleri Kur’an-ı Kerm’de, Resulullah’ın hadislerinde ve evliyaullah’ın kitaplarındadır. Namazlardan sonra okunan tesbihler zikirdir, güzel bir çiçeğe hayran kalarak Allah! Allah!” demek zikirdir. Yemeğe başlarken “Bismillahirrahmanirrahim”, yemekten sonra ” Elhamdüliilah” demek hep zikirdir. 2. Helalinden kazanıp, yemek içmek 3. Abdest almak 4. Beş vakit namaz kılmak 5. Cünüplükten yıkanmak 6. Kişinin…

Read More