Münafık nedir ?

Münafık gerçekte iman etmediği halde, kendini mümin gösteren kimsedir. Bu yönüyle, münafıklık, bir ‘inanç sahtekarlığıdır.

Yani Müslüman olmadığı halde, Müslümanları aldatmak için Müslüman gibi hareket eden kimselere münafık denir. Münafık kendini rüzgara göre ayarlar. Hangi taraftan kuvvetli rüzgar eserse, o doğrultuda döner. Onun din ve inanç anlayışına menfaat duygusu hakimdir.

İnsanları münafıklığa iten başlıca iki sebep vardır:

1-İslam’ın nimetlerinden yararlanmak.
2-Müslümanları içten çökertmeye çalışmak.

Münafıklar, İslam toplumu içinde azınlıkta kaldıklarında “Biz de Müslümanız.” deyip, vaziyeti idareye çalışırlar. Veya, Müslüman görünmek suretiyle, onların sırlarına vakıf olup, bazı yerlere haber ulaştırırlar, kaleyi içten fethe gayret ederler.

Hz. Peygamber (asm), münafıkları genelde tanımakla beraber, onları ismen teşhir edip rezil etmemiştir. Bir kısım fesat vardır ki, perde altında kalsa zamanla söner. Sahibi de, onu gizlemeye çalışır. Eğer perde kaldırılsa “utanmadığında dilediğini yap” denildiği gibi, ” ne olursa olsun” der, çekinmeden fesadını icra eder. (Nursi, İşaratu’l-İ’caz, s.,83-84)

İmanda ve küfürde olduğu gibi, nifakta da mertebeler vardır. Bir kısım münafıklar kendi hallerindedir. Böyleleri ikaz ve irşat edilmeli, dillerindeki imanın kalplerine inmesi sağlanmalıdır. Bir kısmı ise, Müslüman görünmekle birlikte İslâm aleyhine çalışır. Bunlara karşı uyanık olmalı, ayrıca başkalarını da uyarmalıdır.

Münafıkları anlatan Kur’an ayetleri, Resulullah devrinde nice münafığın samimi Müslüman olmasına vesile olmuştur. Mesela, şu ayete bakalım:
Mü’minlerden öyle er kimseler var ki, Allah’a verdikleri sözde sadık oldular. Kimi ahdini yerine getirdi (şehit oldu), kimi de bekliyor. Verdikleri sözde döneklik etmediler. Çünkü Allah, sözlerinde sadık olanları, sadakatları dolayısıyla mükafatlandıracak ve münafıkları da, dilerse azaplandıracak veya tövbe nasib edecek. Muhakkak ki Allah, Gafur’dur, Rahim’dir (Affedicidir, Merhametlidir)(Ahzab suresi, 23-24)

Yani kısaca:

“YA GÖRÜNDÜĞÜN GİBİ OL, YA DA OLDUĞUN GİBİ GÖRÜN” (MEVLANA)

Yorum yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.