KURAN-I KERİM

Kuran-ı-Kerim-Furkan-Quran1- Kutsal kitabımızın adı nedir?

Kutsal kitabımızın ismi Kur’an’dır. Bu ismi yüce Rabb’imiz kendisi vermiştir.

2- Kur’an-ı Kerim hangi peygambere, nasıl inmiştir?

Kur’an, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sas), Cebrail isimli büyük melek tarafından getirilmiştir. Allah ile peygamberleri arasındaki bu iletişime “vahiy” diyoruz. Peygamberimiz bazen rüyada, bazen de Cebrail (as) olmadan aracısız olarak Allah’tan Kur’an ayetlerini almıştır.

3- Kur’an hangi ülkede, hangi yıllar arasında inmiştir?

İlk ayet 611 yılında, Peygamberimiz Mekke’deyken inmiştir. Bazı bölümleri Mekke’de, bazı bölümleri Medine’de olmak üzere toplam 23 senede tamamlanmıştır. Son ayet 632 yılında inmiş ve Kur’an tamam olmuştur.

4- Sûre ve ayet ne demektir?

Kur’an-ı Kerim ana bölümlere ayrılmıştır. Bu ana bölümlere sûre denir. Sûreleri oluşturan cümlelere ise ayet adı verilir. Kur’an’da 114 sûre, 6666 ayet vardır. Kuran’ın bir harfinde dahi değişiklik yoktur. Ancak sayfa tanzimi farklı olabilir. Elimizde bulunan Kur-an’larda Fatiha suresi ve Bakara Suresi’nin ilk beş ayeti bir sayfa olarak hesaplanıp toplam 604 sayfa olarak belirlenmiştir

5- Mekkî ve Medenî sûre ne demektir?

Mekke’de inen sûrelere Mekkî sûreler, Medine’de inen sûrelere Medenî sûreler denir.

6- Kur’an’da kaç cüz vardır, Kur’an hangi sûre ile başlar hangi sûre ile biter?

Kur’an’da 30 cüz vardır. Her cüz 20 sayfadan oluşur. Kur’an, Fatiha Sûresi ile başlar, Nas Sûresi ile biter.

7- Kur’an’daki en uzun ve en kısa sûre hangisidir?

Kur’an-ı Kerim’deki en uzun sûre Bakara Sûresi, en kısa sûre ise Kevser Sûresi’dir.

8- En çok okuduğumuz sûre hangi sûredir?

En fazla okuduğumuz sûre Fatiha Sûresi’dir. Günde 5 vakit namaz kılıyoruz. Bunlar toplam 40 rekât yapıyor. Bizler her rekâtta, yani günde 40 defa Fatiha Sûresi’ni okumuş oluyoruz.

9- Niçin Kur’an okumalıyız?

İnsan sadece namaz kılarak, oruç tutarak ibadet etmiş olmaz. Kur’an-ı Kerim okumak da ibadettir. Çünkü Kur’an Allah’ın sözüdür. Sevgili Peygamberimiz, en hayırlı ve iyi insanların Kur’an öğrenen ve öğreten insanlar olduğunu söyler.

10- Kur’an nasıl okunmalıdır?

Kur’an, Rabb’imizin bize gönderdiği özel bir kitaptır. Dünyada nasıl yaşamamız gerektiğini ve ölümden sonraki hayatı anlatır bize. Kur’an okumamızı bizden Rabb’imiz istemektedir. Ancak o, sıradan bir kitap değildir. Kur’an okumaya başlarken abdest alarak maddî, manevî kirlerden arınmalıyız. Ve onu anlaşılır şekilde tane tane okumalıyız. “Eûzü billahi mineşşeytânirracîm Bismillahirrahmânirrahîm” diyerek başlayıp, “Sadakallahul Azîm” diyerek bitirmeliyiz.

11- Kur’an bir araya nasıl getirilmiştir?

Peygamber Efendimiz’in arkadaşlarından bir kısmı, O’na gelen Kur’an ayetlerini anında yazıp kaydediyordu. Bu kimselere “vahiy kâtibi” denir. Yaklaşık kırk tane vahiy kâtibi vardı. Kur’an aynı zamanda Peygamberimiz’in birçok arkadaşı tarafından ezberleniyordu da. Kur’an, Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra, Hz. Osman zamanında bugünkü şekliyle bir araya getirilmiştir.

12- Kur’an’ın içindeki bilgileri ve emirleri anlamamızı kolaylaştıran kimdir?

Şüphesiz Peygamber Efendimiz’dir. Eğer Peygamber Efendimiz olmasaydı, Kur’an’da emredilen ibadetleri nasıl yapmamız gerektiğini bilemezdik. Kur’an’da namaz, oruç, hac gibi ibadetleri yapmamız istenir; ancak ayrıntıları verilmez. Bize bunları Peygamber Efendimiz tarif etmiştir, kendisi yaşayarak göstermiştir.

13- Kur’an’dan başka İlahi kitap var mıdır?

Allahu Teala hazretleri binlerce peygamber göndermiştir. Biz, isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçen peygamberleri biliyoruz sadece. Allah, bu peygamberlerin bir kısmına kitap vermiştir. Kitap verilen peygamberler şunlardır:

– Hz. İsa’ya, İncil

– Hz. Musa’ya, Tevrat

– Hz. Davut’a, Zebur indirilmiştir.

Ayrıca bazı peygamberlere Allah tarafından sayfalar indirilmiştir.

KUR’AN-I KERİMDE 30 CÜZ , HER CÜZ İÇİNDE BULUNAN SURELER VE AYET SAYILARI

1. Cüz

1. Fatiha Suresi – 7 ayet, 2. Bakara Suresi – 286 ayet ( 142. ayete kadar )
Sayfa olarak – 1 ve 20. sayfalar

2. Cüz

2. Bakara Suresi (142. ayetden 253. ayete kadar)
Sayfa olarak – 20 ve 40. sayfalar

3. Cüz

2. Bakara Suresi (253. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 3. Al-i İmran Suresi 200 ayet ( 92. ayete kadar )
Sayfa olarak – 40 ve 60. sayfalar

4. Cüz

3. Al-i İmran Suresi ( 92. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ) 4. Nisa Suresi – 176 ayet ( 24. ayete kadar )
Sayfa olarak – 60 ve 80. sayfalar

5. Cüz

4. Nisa Suresi ( 24. ayetden 148. ayete kadar )
Sayfa olarak – 80 ve 100. sayfalar

6. Cüz

4. Nisa Suresi ( 148. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 5. Maide Suresi – 120 ayet ( 83. ayete kadar)
Sayfa olarak – 100 ve 120. sayfalar

7. Cüz

5. Maide Suresi ( 83. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 6. En’am Suresi – 165 ayet ( 111. ayete kadar)
Sayfa olarak – 120 ve 140. sayfalar

8. Cüz

6. En’am Suresi ( 111. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 7. A’raf Suresi – 206 ayet ( 88. ayete kadar)
Sayfa olarak – 140 ve 160. sayfalar

9. Cüz

7. A’raf Suresi ( 88. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 8. Enfal Suresi – 75 ayet ( 41. ayete kadar )
Sayfa olarak – 160 ve 180. sayfalar

10. Cüz

8. Enfal Suresi ( 41.ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 9. Tevbe Suresi – 129 ayet ( 94. ayete kadar )
Sayfa olarak – 180 ve 200. sayfalar

11. Cüz

9. Tevbe Suresi ( 94. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 10. Yunus Suresi – 109 ayet, 11. Hud Suresi – 123 ayet ( 6. ayete kadar )
Sayfa olarak – 200 ve 220. sayfalar

12. Cüz

11. Hud Suresi ( 6. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ) 12. Yusuf Suresi – 111 ayet ( 44. ayete kadar )
Sayfa olarak – 220 ve 240. sayfalar

13. Cüz

12. Yusuf Suresi ( 44. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ), 13. Ra’d Suresi – 43 ayet, 14. İbrahim Suresi – 52 ayet
Sayfa olarak – 240 ve 260. sayfalar

14. Cüz

15. El-Hicr Suresi – 99 ayet, 16. Nahl Suresi – 128 ayet
Sayfa olarak – 260 ve 280. sayfalar

15. Cüz

17. El-İsra Suresi – 111 ayet, 18. Kehf Suresi – 110 ayet ( 75. ayete kadar )
Sayfa olarak – 280 ve 300. sayfalar

16. Cüz

18. Kehf Suresi ( 75. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 19. Meryem Suresi – 99 ayet, 20. Ta-Ha Suresi – 135 ayet
Sayfa olarak – 300 ve 320. sayfalar

17. Cüz

21. El-Enbiya Suresi – 112 ayet, 22. Hac Suresi – 78 ayet
Sayfa olarak – 320 ve 340. sayfalar

18. Cüz

23. El-Mü’minun Suresi – 118 ayet, 24. Nur Suresi – 64 ayet, 25. Furkan Suresi – 77 ayet ( 12. ayete kadar )
Sayfa olarak – 340 ve 360. sayfalar

19. Cüz

25. Furkan Suresi ( 12. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.), 26. Şuara Suresi – 227 ayet, 27. Neml Suresi – 93 ayet ( 56. ayete kadar )
Sayfa olarak – 360 ve 380. sayfalar

20. Cüz

27. Neml Suresi ( 56. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.) 28. Kasas Suresi – 88 ayet, 29. Ankebut Suresi – 69 ayet ( 46. ayete kadar )
Sayfa olarak – 380 ve 400. sayfalar

21. Cüz

* 29. Ankebut Suresi ( 46. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
* 30. Rum Suresi – 60 ayet,
* 31. Lokman Suresi – 34 ayet,
* 32. Secde Suresi – 30 ayet,
* 33, Ahzab Suresi – 73 ayet ( 31. ayete kadar)

Sayfa olarak – 400 ve 420. sayfalar

22. Cüz

* 33. Ahzab Suresi ( 31. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
* 34. Sebe’ Suresi – 54 ayet,
* 35. Fatır Suresi – 45 ayet,
* 36. Yasin Suresi – 83 ayet ( 28. ayete kadar )

Sayfa olarak – 420 ve 440. sayfalar

23. Cüz

* 36. Yasin Suresi ( 28. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. )
* 37. Saffat Suresi – 182 ayet,
* 38. Sad Suresi – 88 ayet,
* 39. Zumer Suresi – 75 ayet ( 32. ayete kadar )

Sayfa olarak – 440 ve 460. sayfalar

24. Cüz

* 39. Zumer Suresi ( 32. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
* 40. Mu’min Suresi – 85 ayet,
* 41. Fussilet Suresi – 54 ayet ( 47. ayete kadar )

Sayfa olarak – 460 ve 480. sayfalar

25. Cüz

* 41. Fussilet Suresi ( 47. ayetden başlanarak bu sure bitirilir.),
* 42. Şura Suresi – 53 ayet,
* 43. Zuhruf Suresi – 89 ayet ,
* 44. Duhan Suresi – 59 ayet,
* 45. Casiye Suresi – 37 ayet ( 33. ayete kadar)

Sayfa olarak – 480 ve 500. sayfalar

26. Cüz

* 45. Casiye Suresi ( 33. ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
* 46. Ahkaf Suresi – 35 ayet,
* 47. Muhammed Suresi – 38 ayet,
* 48. Fetih Suresi – 29 ayet,
* 49. Hucurat Suresi – 18 ayet,
* 50. Kaf Suresi – 45 ayet,
* 51. Zariyat Suresi – 60 ayet ( 31. ayete kadar )

Sayfa olarak – 500 ve 520. sayfalar

27 .Cüz

* 51. Zariyat Suresi ( 31.ayetden başlanarak bu sure bitirilir. ),
* 52. Tur Suresi – 49 ayet,
* 53. Necm Suresi – 62 ayet,
* 54. Kamer Suresi – 55 ayet,
* 55. Rahman Suresi – 78 ayet,
* 56. Vakı’a Suresi – 96 ayet,
* 57. Hadid Suresi – 29 ayet

Sayfa olarak – 520 ve 540. sayfalar

28. Cüz

* 58. El-Mücadele Suresi – 22 ayet,
* 59. Haşr Suresi – 24 ayet,
* 60. Mümtehine Suresi – 13 ayet,
* 61. Saff Suresi – 14 ayet,
* 62. Cum’a Suresi – 11 ayet,
* 63. Münâfikûn Suresi – 11 ayet,
* 64. Teğabun Suresi – 18 ayet,
* 65. Talak Suresi – 12 ayet,
* 66. Tahrim Suresi – 12 ayet

Sayfa olarak – 540 ve 560. sayfalar

29. Cüz

* 67. Mülk Suresi – 30 ayet,
* 68. Kalem Suresi – 52 ayet,
* 69. Hakka Suresi – 52 ayet,
* 70. Me’aric Suresi – 44 ayet,
* 71. Nûh Suresi – 28 ayet,
* 72. Cin Suresi – 28 ayet,
* 73. Müezzemmil Suresi – 20 ayet,
* 74. Muddesir Suresi – 56 ayet,
* 75. Kıyame Suresi – 40 ayet,
* 76. İnsan Suresi – 31 ayet,
* 77. Murselat Suresi – 50 ayet

Sayfa olarak – 560 ve 580. sayfalar

30. ve Son Cüz

* 78. Nebe’ Suresi – 40 ayet,
* 79. Nazi’at Suresi – 46 ayet,
* 80. Abese Suresi – 42 ayet,
* 81. Tekvir Suresi – 29 ayet,
* 82. İnfitar Suresi – 19 ayet,
* 83. Mutaffifin Suresi – 36 ayet,
* 84. İnşikak Suresi – 25 ayet,
* 85. Bürüç Suresi – 22 ayet,
* 86. Tarık Suresi – 17 ayet,
* 87. A’la Suresi – 19 ayet,
* 88. Ğaşiye Suresi – 26 ayet,
* 89. Fecr Suresi – 30 ayet,
* 90. Beled Suresi – 20 ayet,
* 91. Şems Suresi – 15 ayet,
* 92. Leyl Suresi – 21 ayet,
* 93. Duha Suresi – 11 ayet,
* 94. İnşirah Suresi – 8 ayet,
* 95. Tin Suresi – 8 ayet,
* 96. Alak Suresi – 19 ayet,
* 97. Kadr Suresi – 5 ayet,
* 98. Beyyine Suresi – 8 ayet,
* 99. Zilzal Suresi – 8 ayet,
* 100. Adiyat Suresi – 11 ayet,
* 101. Karia Suresi – 11 ayet,
* 102. Tekasür Suresi – 8 ayet,
* 103. Asr Suresi – 3 ayet,
* 104. Hümeze Suresi – 9 ayet,
* 105. Fil Suresi – 5 ayet,
* 106. Kureyş Suresi – 4 ayet,
* 107. Maun Suresi – 7 ayet,
* 108. Kevser Suresi – 3 ayet,
* 109. Kafirun Suresi – 6 ayet,
* 110. Nasr Suresi – 3 ayet,
* 111. Tebbet Suresi – 5 ayet,
* 112. İhlas Suresi – 4 ayet,
* 113. Felak Suresi – 5 ayet,
* 114. Nas Suresi – 6 ayet.