Hz. Muhammed’in (SAV) gönderdiği İslam’a davet mektupları

Kutsal Emanetler Bölümü’nde Peygamberimiz Hz. Muhammad’e (SAV) ait olduğu değerlendirilen dört mektup bulunuyor.1 – Hz. Muhammed’in Bahreyn Emiri Münzir b. Sâvâ’ya Mektubu Hz. Peygamber Bahreyn emiri Münzir b. Sâvâ’ya İslâm’a davet mektubunu Alâ b. Hadramî ile gönderdi. Mektup şöyledir: “Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed’den, Münzir b. Sava’ya! Hidayete uyanlara selâm olsun. Ben seni İslâm’a davet ediyorum. Müslüman ol ki, kurtuluşa eresin ve Allah yönettiğin toprakların hâkimiyetini yine sana versin. Bil ki, benim dinim dünyanın en ucra köşesine kadar ulaşacaktır” Hz. Peygamber’in mektubunu alan Münzir b. Sâvâ, Alâ b. Hadramî ile yaptığı görüşmelerden sonra: “Hem dünya hem de âhiret için elverişli buldum” diyerek İslâm’a girdi ve bunu bir mektupla Hz. Peygamber’e bildirdi.

2 – Hz. Muhammed’in Kıpt kavminin reisi olan ve Mukavkıs unvanıyla bilinen, Hıristiyan din adamı ve Bizans’ın Mısır valisi Cüreyc b. Mînâ’ya Mektubu. Hz. Peygamber Mukavkıs’a İslâm’a davet mektubunu Hâtıb b. Ebû Belte’a eliyle göndermiştir. Mektup şöyledir: Bismillâhirrahmânirrahîm. Allah’ın kulu ve Resûlü Muhammed’den, Kıbtîlerin Reisi Mukavkıs’a. Allah’ın selamı hidayet yoluna girenlere olsun. Ben seni İslam’a davet ediyorum. İslâm’a gir ki, selamet bulasın. Bunun karşılığında Allah sana iki kat sevap verecektir. Şayet kabul etmezsen bütün Kıbtilerin günahı senin üzerine olacaktır: “De ki: Ey Ehl-i Kitap! Aramızda ortak olan söze geliniz: Sadece Allah’a kulluk edelim ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi rab edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse ’şâhid olun biz Müslümanız’ deyiniz” (Âl-i İmrân Suresi 64. Ayet).

3 – Hz. Muhammed’in Gassanîlerin hükümdarı Hâris b. Ebû Şemir’e Mektubu Hz. Peygamber, İslâm’a davet mektubunu Şucâ’ b. Vehb el-Esedî ile göndermiştir (Muharrem 7/Mayıs 628). Mektup şöyledir: “Bismillahirrahmanirrahîm. Allah’ın resûlü Muhammed’den Hâris b. Ebû Şemir’e,, Allah’ın selâmı hidayet yoluna giren ve O’na inanıp tasdik edenlerin üzerine olsun. Seni tek olan ve hiçbir ortağı bulunmayan Allah’a inanmaya davet ediyorum. İnandığın takdirde mülkün senin elinde kalmaya devam edecektir.” Elçinin getirdiği mektubu okuyan Hâris: “Beni kim makam ve mülkümden uzaklaştıracakmış!” diyerek sert tepki gösterdi ve savaş hazırlıklarına başlayarak durumu Heraklius’a bildirdi. Ancak ondan gelen cevap üzerine tutumunu değiştirip elçiyi tekrar huzuruna çağırdı ve hediyelerle uğurladı.

4- Hz. Muhammed’in (SAV) peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü’l-Kezzab’a mektubu Hz. Muhammed’in Resûl-i Ekrem devrinde peygamberlik iddiasında bulunan Müseylimetü’l-Kezzab’a (Ebû Sümâme Rahmânü’l-Yemâme Mesleme b. Sümâme b. Kebîr (Kesîr) el-Hanefî el-Vâilî (ö. 12/633)) gönderilen mektup “Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla; Allah’ın Resulü Muhammed’den, yalancı peygamber Müseylimet ül-Kezzab’a. Selam hidayete tabi kimselerin üzerine olsun. Bundan sonra bilesin ki, yeryüzü Allah’ındır. Onu, kullarından dilediğine ihsan eder. Hüsn-ü akıbet ise, müttakilerindir. (Allah’tan korkan kullarındır) Sen ve beraberindekiler şayet tövbe ederseniz, Allah seni ve seninle beraber tövbe edenleri affeder.”

Yorum yapın

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.